Fantastic Odor Control Koku Giderimi
 
Şehir Kanalizasyon Ağları için Koku Giderim Sistemi
Şehir Kanalizasyon Ağları Koku Giderimi

Odor control koku nötralizasyon ürünleri şehir kanalizasyon ağları için manuel veya otomatik olarak uygulanabilir.Manuel uygulamalarda sırt pompası veya basit el tipi püskürtücülerle % 1 - 5 arası solüsyonlar kullanılabilirken otomasyon sistemi ile yapılan uygulamalardaki solüsyonun konsantrasyonu % 0,01 - 0,1 arasında değişir.

Otomatik uygulamalar için özellikle en iyi verimin elde edildiği ve ihtiyacı en iyi karşılayacak şekilde projelendirilip uyguladığımız yüksek basınçlı sisleme tesislerini önermekteyiz.

Bununla birlkte Odor Control koku giderim kimyasalları otomatik uygulamalarda parfüm dozlama pompaları ve pazardaki diğer tüm otomatik püskürtme düzenekleri ile uyun içinde kullanılabilir.

Odor Control Koku Giderimi Nasıl Çalışır?

Şehir kanalizasyon ağlarından yayılan kötü kokuların Odor Control ile giderimi için aşağıdaki yöntemlerin bileşkeleri kullanılır.

Nötralizasyon : Odor Control koku giderim ürünlerinin aktif maddesi öncelikle koku molekülünün kendisini hedefler. Odor Control'ün özel molekül yapısı istenmeyen koku molekülüne kilitlenerek kötü kokunun burun içindeki algılayıcılar tarafından algılanan yapısını bozar.

Dengeleme : Şehir kanalizasyon ağlarındaki koku kaynağına zıt yapıda seçilen ve Odor Control formülüne eklenen esanslar kötü kokuyu bir anlamda parazitler, mesajını bozar ve algılanmasını engelleyerek tamamlayıcı bir etki yaratır.

Çökeltme : Odor Control özellikle sisleme otomasyonuyla uygulandığında yaratılan sis koku moleküllerini içine alır ve sisle beraber ağır ağır çökeltir. Bu etki bir anlamda yağmur sonrası etkiye benzer şekilde havayı Odor Control ve su karışımıyla yıkamak olarak özetlenebilir.

Parçalama : Uygulamanın gereklerine göre seçilen bir kısım Odor Control formülasyonlarındaki enzimler ve mikroorganizmalar nötralizasyon etkisini pekiştirecek şekilde koku moleküllerini parçalar.

Bu yöntemlerin tamamının veya bir kısmının etkisi sonucunda ortamdaki koku nötralize edilir, insanlar için algılanabilir rahatsız edici seviyenin altına iner.

 

Fantastic Odor Control 02 : Atıksu arıtma tesisi, kanalizasyonlar, yağ tutuculardan, bacalardan yayılan kokuların giderimi
Fantastic Odor Control 10 : Atıksu arıtma tesisi, çamur çürütme yapıları, kanalizasyonlardan gelen kokuların giderimi

   
Hasanpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi No : 100 / 7 Kadıköy İstanbul Turkey
Tel : +90 216 337 22 37 Fax : +90 212 337 33 88