Fantastic Odor Control Koku Giderimi
 
Stiren Gazı için Koku Giderim Sistemi
Stiren Gazı Koku Giderimi

Odor control koku nötralizasyon ürünleri stiren gazı kokusu giderimi için otomatik olarak uygulanabilir. Otomasyon sistemi ile yapılan uygulamalardaki solüsyonun konsantrasyonu % 0,01 - 0,1 arasında değişir.

Otomatik uygulamalar için özellikle en iyi verimin elde edildiği ve ihtiyacı en iyi karşılayacak şekilde projelendirilip uyguladığımız yüksek basınçlı sisleme tesislerini önermekteyiz.

Odor Control Koku Giderimi Nasıl Çalışır?

Stiren gazı kokuların Odor Control ile giderimi için aşağıdaki yöntemlerin bileşkeleri kullanılır.

Nötralizasyon : Odor Control koku giderim ürünlerinin aktif maddesi öncelikle koku molekülünün kendisini hedefler. Odor Control'ün özel molekül yapısı istenmeyen koku molekülüne kilitlenerek kötü kokunun burun içindeki algılayıcılar tarafından algılanan yapısını bozar.

Dengeleme : Stiren gazı koku kaynağına zıt yapıda seçilen ve Odor Control formülüne eklenen esanslar kötü kokuyu bir anlamda parazitler, mesajını bozar ve algılanmasını engelleyerek tamamlayıcı bir etki yaratır.

Çökeltme : Odor Control özellikle sisleme otomasyonuyla uygulandığında yaratılan sis koku moleküllerini içine alır ve sisle beraber ağır ağır çökeltir. Bu etki bir anlamda yağmur sonrası etkiye benzer şekilde havayı Odor Control ve su karışımıyla yıkamak olarak özetlenebilir.

Parçalama : Uygulamanın gereklerine göre seçilen bir kısım Odor Control formülasyonlarındaki enzimler ve mikroorganizmalar nötralizasyon etkisini pekiştirecek şekilde koku moleküllerini parçalar.

Bu yöntemlerin tamamının veya bir kısmının etkisi sonucunda ortamdaki koku nötralize edilir, insanlar için algılanabilir rahatsız edici seviyenin altına iner.

 
 

Fantastic Odor Control 08 : Yağ asitleri, stiren ve benzeri keskin asidik kokuların giderimi

     
Hasanpaşa Mahallesi Sarayardı Caddesi No : 100 / 7 Kadıköy İstanbul Turkey
Tel : +90 216 337 22 37 Fax : +90 212 337 33 88